Close iconSearch icon

Pro-RTG AEC PMMA

02-201 - 240 x 240 mm, wersja o grubości 20 cm
02-221 - 300 x 300 mm, wersja o grubości 20 cm
02-221-15 - 300 x 300 mm, wersja o grubości 15 cm

No items found.

Zestaw płyt PMMA do kontroli działania systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC).

Dane techniczne (można dostosować do wymagań klienta):

 • wykonane z przezroczystego PMMA
 • opcjonalna jednorodna płyta wykonana z aluminium o czystości 99,5% o wymiarach 240 x 240 x 25 mm (Pro-RTG AEC 25 Al) (02-202)
 • dedykowany statyw do stabilizacji płyt PMMA w pionie
 • opcjonalna walizka transportowa

Dostępne konfiguracje:

 • Pro-RF AEC PMMA (02-201) - 240 x 240 mm (9x 20 mm, 1x 10 mm, 2x 5 mm)
 • Pro-RF AEC PMMA (02-221) - 300 x 300 mm (9x 20 mm, 1x 10 mm, 2x 5 mm)
 • Pro-RF AEC PMMA (02-221-15) - 300 x 300 mm (7x 20 mm, 1x 10 mm)
 • tolerancja grubości płyt +/- 10%
 • dostępne inne konfiguracje grubości i ilości płyt

Product features:

 • Zgodność z:
  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759).
 • Certyfikat CE
 • instrukcja zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania każdego testu, oceny wyników i rejestracji
Share
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.