Close iconSearch icon

Zestaw Pro-CT


No items found.

Zestawy do wykonywania testów podstawowych w tomografii komputerowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 884).

W skład zestawu do testów w tomografii komputerowej, wchodzą następujące elementy:

 • fantom Pro-CT mk II – wszechstronny fantom do oceny jakości obrazowania najnowocześniejszych tomografów komputerowych
 • DIAGNOMATIC – oprogramowanie do oceny i archiwizacji testów wraz z serwerem i komunikacją DICOM (zawiera obrazy testowe TG18 - QC, SMPTE) – roczna subskrypcja w wersji BASIC
 • szczegółowe filmiki instruktażowe dostępne w systemie Diagnomatic
 • eleganckie i wygodne opakowanie do przechowywania zestawu (kufer)

Cechy produktu:

 • zestaw jest zgodny z:
  - IEC 61223-3-5, IEC 61223-2-6
  - wytyczne AAPM oraz ACR
  - specyfikacja 21CFR 1020.33
  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759)
 • wyrób medyczny znakowany znakiem CE
 • dołączana jest deklaracja zgodności
Share
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.