Close iconSearch icon

Zestaw Pro-Dent All

No items found.

Zestaw Pro-Dent All służy do testowania aparatów wewnątrzustnych, panoramicznych i z przystawką cefalometryczną dowolnego typu, z dowolnym systemem obrazowania.

Jest to jedyne rozwiązanie na rynku umożliwiające pewne zamocowanie fantomu do tubusu aparatu pod kątem prostym oraz pomiar średnicy i kolimacji wiązki.

Bezpłatna, półroczna subskrypcja ECO wchodzi w skład zestawów Pro-Dent.

Ujednolici i zautomatyzuje ona kontrolę jakości w Państwa pracowni stomatologicznej.

Zestaw Pro-Dent składa się z:

 • fantom Pro-Dent α (test powtarzalności ekspozycji / dawki, test stałości procesu wywoływania)
 • fantom Pro-Dent γ (test rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim i niskim kontraście): wzorzec od 4 do 8 LP/mm oraz od 1,6 do 3 LP/mm
 • filtr miedziany 0,8 mm - równoważnik głowy pacjenta
 • podstawa do pozycjonowania filmów lub detektorów radiowizjografii
 • taśma mocująca fantom do aparatu rentgenowskiego
 • zestaw pierścieni redukcyjnych do centrowania tubusu lampy rentgenowskiej
 • szczegółowe filmiki instruktażowe dostępne w systemie Diagnomatic
 • eleganckie i wygodne opakowanie do przechowywania fantomów

Cechy produktu:

 • zestawy zgodne z:
  - polską normą PN-EN 61223-3-4
  - normami międzynarodowymi IEC 61223-2-7 oraz IEC 61223-3-4
  - normami niemieckimi DIN 6868-5 oraz DIN V 6868-151
  - normami austriackimi ÖNORM S 5240-5 oraz ÖNORM S 5240-11
  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759)
 • wyrób medyczny znakowany znakiem CE
 • dołączana jest deklaracja zgodności
Share
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.