__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Pomiń animację

Pewność diagnostyki w ochronie zdrowia

Kontrola jakości urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej.
Zestawy do testowania i automatyzacja procesów w chmurze.
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_rezerwed_dekoracyjny
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Zwiększ niezawodność urządzeń do obrazowania diagnostycznego i zminimalizuj ryzyko wystąpienia błędów

Ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze kontroli jakości urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej pozwoliło nam stworzyć DIAGNOMATIC, czyli rozwiązanie w zakresie sprzętu i oprogramowania, które upraszcza proces testowania dzięki automatycznej i certyfikowanej analizie danych w chmurze.

__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_rezerwed_dekoracyjny__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Jak to działa?

1
2

Zeskanuj fantom.

Możesz użyć naszych fantomów „Wiele w jednym” dla każdej modalności, dzięki czemu możesz wykonać wiele testów przy pojedynczej ekspozycji lub skanowaniu.

Wysyłaj obrazy do Diagnomatic Connector za pomocą protokołu DICOM

Zaszyfrowane dane z Diagnomatic Connector są wysyłane do bezpiecznej chmury.

Zrób to dla wszystkich urządzeń do obrazowania w szpitalu

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
DICOM
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
3
4
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Obrazy są automatycznie analizowane w bezpiecznym środowisku chmury Diagnomatic.

Wyniki są dodawane do Twojego konta.

Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą status urządzenia.

Jeśli coś wymaga Twojej uwagi, możesz otworzyć aplikację, aby sprawdzić szczegóły.

Dostępne są nieograniczone dane historyczne umożliwiające analizę trendów i statystyczną.

Twoje konto przechowuje wszystkie dane testowe dla wszystkich urządzeń we wszystkich lokalizacjach.

Do jednego konta można przypisać wielu użytkowników, aby ułatwić współpracę i udostępnianie danych.

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Jak to działa?

Zeskanuj fantom.

Możesz użyć naszych fantomów „Wiele w jednym” dla każdej modalności, dzięki czemu możesz wykonać wiele testów przy pojedynczej ekspozycji lub skanowaniu.

1

Wysyłaj obrazy do Diagnomatic Connector za pomocą protokołu DICOM.

Zaszyfrowane dane z Diagnomatic Connector są wysyłane do bezpiecznej chmury.

2
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_rezerwed_dekoracyjny
DICOM
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Zrób to dla wszystkich urządzeń do obrazowania w szpitalu

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Obrazy są automatycznie analizowane w bezpiecznym środowisku chmury Diagnomatic.

Wyniki są dodawane do Twojego konta.

__wf_rezerwed_dekoracyjny
3
4

Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą status urządzenia.

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Jeśli coś wymaga Twojej uwagi, możesz otworzyć aplikację, aby sprawdzić szczegóły.

Dostępne są nieograniczone dane historyczne umożliwiające analizę trendów i statystyczną.

Twoje konto przechowuje wszystkie dane testowe dla wszystkich urządzeń we wszystkich lokalizacjach.

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Do jednego konta można przypisać wielu użytkowników, aby ułatwić współpracę i udostępnianie danych.

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Stomatologia

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Radiografia
Fluoroskopia

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Mammografia

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Tomografia Komputerowa

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Rezonans Magnetyczny

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Medycyna
Nuklearna

Rozwiązanie Diagnomatic daje możliwość testowania różnych aparatów diagnostycznych

Diagnomatic łączy możliwości, jakie daje przetwarzanie w chmurze, oraz skalowalność i elastyczność, jakie oferują nasze kompatybilne zestawy do testowania stosowane w różnych obszarach diagnostyki obrazowej.

ZAREZERWUJ ROZMOWĘ KONSULTACYJNĄ

Główne cechy

Natychmiastowe powiadomienia i wskazania stanu urządzenia

Uproszczony proces kontroli jakości poprzez automatyzację poszczególnych etapów pracy

Łatwa integracja rozwiązania z istniejącą infrastrukturą informatyczną

Możliwość zarządzania nieograniczoną liczbą urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej w różnych lokalizacjach

Zapisywanie danych wysokiej jakości dotyczących urządzenia w zabezpieczonej chmurze w ustandaryzowanym formacie

Dostęp do danych dla całego zespołu z dowolnych urządzeń

Wspiera wiele języków

Certyfikat ISO 27001

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
ISO
9001
ISO
13485
ISO
27001
ISO
14001
ISO
45001

Główne cechy

Natychmiastowe wskaźniki stanu urządzenia i alerty

Uproszczony proces kontroli jakości dzięki automatyzacji przepływu pracy

Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą IT

Możliwość zarządzania nieograniczoną liczbą urządzeń medycznych w dowolnej liczbie lokalizacji

Standaryzowane wysokiej jakości dane urządzeń gromadzone w zabezpieczonej chmurze

Dostęp do danych dla Twojego zespołu z dowolnego urządzenia

Obsługa wielu języków

Certyfikat ISO 27001

ZAREZERWUJ ROZMOWĘ KONSULTACYJNĄ
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Kto Kto może skorzystać?

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Kadra zarządzająca szpitalem /
Dostawcy usług medycznych

Mniejsze ryzyko błędnych diagnoz

Mniejsze koszty poprzez zmniejszenie czasu postoju, redukcję powtórzeń tych samych czynności i zmniejszenie ilości czasu koniecznych przy kontroli jakości, a co za tym idzie, więcej czasu na świadczenie usług

Mniejsze ryzyko wywołane niewłaściwym działaniem aparatu diagnostycznego

Pewność, że wszystkie urządzenia są w doskonałym stanie

Zmniejszenie ogólnych kosztów utrzymania urządzenia dzięki stałemu i automatycznemu monitorowaniu jego stanu

Wskazówki dla personelu dotyczące tego, jak zapewniać jakość i bezpieczeństwo

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Specjaliści Medyczni

Informacja na temat bieżącego stanu urządzenia — wskaźnik gotowości

Spokój — niezawodność diagnostyki i bezpieczeństwo radiologiczne

Oszczędność czasu — uproszczony i zautomatyzowany proces

Pewność jakości — niskie ryzyko błędów ludzkich

Zarządzanie czasem — przypomnienia, alerty, terminowość

Holistyczny wgląd w kondycję / stan urządzenia

Cel — Wyeliminowanie błędów ludzkich dzięki obrazom analizowanym przez oprogramowanie

Łatwa obsługa — Prosty i przejrzysty interfejs sprawia, że oprogramowanie jest intuicyjne i łatwe do opanowania

Optymalna wydajność — prędkość uzyskania wyników oznacza, że można przeprowadzać więcej regularnych testów, aby zapewnić, że urządzenie jest w dobrej kondycji

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Producenci urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej

Oszczędność czasu dzięki uproszczonym i zautomatyzowanym procesom kontroli jakości

Holistyczny wgląd w kondycję / stan urządzenia

Analizy predykcyjne, czyli rozpoznawanie problemów, zanim się pojawią

Odróżnienie na tle konkurencji — jakość jak w najlepszych urządzeniach

Duża ilość jakościowych danych do badań i rozwoju

Lepsze wsparcie dla klienta poprzez edukację kadry z zakresu jakości i bezpieczeństwa

Wybierz najlepszy dla siebie plan subskrypcji

Diagnomatic to rozwiązanie, które jest dostępne jako subskrypcyjna aplikacja internetowa.

Korzyści
Wolny
Eko
Podstawowy
Pro
Przeglądarka online DICOM
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Stałe wsparcie i przedłużona gwarancja na produkt
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Dostęp do bazy wiedzy
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Obsługiwany sprzęt (np. fantomy)
1
3
10
Obsługiwane urządzenia (np. tomografy komputerowe)
1
10
20
Liczba testów w miesiącu
2
20
Użytkownicy
1
1
1
3
Korzyści
Przeglądarka online DICOM
Stałe wsparcie i przedłużona gwarancja na produkt
Dostęp do bazy wiedzy
Obsługiwane urządzenia
Obsługiwane urządzenia
Testy miesięcznie
Wielu użytkowników
Pełna automatyzacja
Rozliczane miesięcznie
Roczna zniżka 15%
Wolny
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Eko
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
1
2
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Pro
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Nieograniczony
Nieograniczony
Nieograniczony
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Umów rozmowę z dystrybutorem w celu poznania najlepszego planu dla twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami

Urządzenia testujące / Fantomy

Posiadamy szeroką gamę produktów do testowania różnych urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej.

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Stomatologia
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Radiografia
Fluoroskopia
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Mammografia
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Tomografia
Komputerowa
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Rezonans
Magnetyczny
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
‍Medycyna
Nuklearna
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
USG
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Radioterapia
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Badania
Nieniszczące
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć
Inne Urządzenia Testowe

Nasi klienci

Nasi klienci doceniają jakość naszych rozwiązań i usług. Przeczytaj ich referencje i referencje poniżej.
Zapraszam do skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz dalszych informacji.

__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Skuteczność bólu jest bardzo atrakcyjna, dbająca o środowisko. Gwarancja dla nieprzyjemnych pierwiastków. Dwa kursy, moje dziecko żyje, nie czułem bólu w środku, tak, że życie było wygodne. Wyjątkowa obudowa i doskonałe kursy są odporne na kursy. Teraz pozbywaj się nieprzyjemnego życiowego życia.

To jest jakiś tekst wewnątrz bloku div.
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Teraz dzięki zastosowaniu zestawu fantomowego Pro-Project i multimetru nasz inżynier może samodzielnie wykonywać testy akceptacyjne. Wysyła na swoje konto obrazy fantomów zarówno pomiarowe, jak i DICOM. Następnie usługa Pro-Project analizuje zarówno odczyty liczników, jak i obrazy fantomowe, i sporządza pełny raport z testu akceptacji.

Siemens Healthcare
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Polecam firmę Pro-Project jako rzetelnego partnera, którego produkty są wykonane z niezwykłą precyzją, spełniają standardy odgórne i wykorzystują pionierskie rozwiązania.

Fujifilm
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Naszym zdaniem sprzęt [...] jest wysokiej jakości, a co najważniejsze nasi klienci są z niego zadowoleni, co jest dla nas zachętą do kontynuowania tej współpracy.

Quantum Medical Imaging
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

[...] fantomy umożliwiają szybkie przeprowadzenie testów (w ciągu kilku minut), a także odczyt, analizowanie i rejestrowanie wyników testów w zaskakująco prosty sposób. Samodzielna obsługa, bez konieczności dalszego szkolenia, jest możliwa dzięki bardzo szczegółowej instrukcji i formularzom dołączonym do zestawu.

Optident
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

[...] część usługi, z której korzystamy, jest stale aktualizowana i rozwijana zgodnie z naszymi zaleceniami, wymaganiami i powstałymi potrzebami. Daje nam to dużą elastyczność i zwiększa potencjał rozwiązania.

Siemens Healthcare
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Innowacyjność, przejrzystość i wyjątkowość to niewątpliwie największe atuty danego oprogramowania. [...] oprogramowanie spełnia potrzeby stworzenia przejrzystej bazy wyników testów sprzętu radiologicznego.

Niezależny Publiczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej w Świdniku
Poland
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

Nie ulega wątpliwości, że jest to unikalne oprogramowanie w skali globalnej. [...] Pozwala zaoszczędzić czas poświęcony wcześniej na tworzenie, archiwizację i przechowywanie tradycyjnej dokumentacji papierowej.

Wojewódzki Ośrodek Opieki Zdrowia Pracy Lublin
Poland
__wf_zastrzeżone_dziedziczyć

[...] portal dostarcza nam wielu informacji o wydajności każdej jednostki rentgenowskiej, którą nadzorujemy. [...] Wszystkie dane w chmurze są prezentowane w bardzo uporządkowany i przejrzysty sposób. Wszystko to otwiera bardzo cenny wgląd we wszystkie przetestowane ramiona C.

Siemens Healthcare
Czytaj więcej...

Media społecznościowe

Wiadomości i zasoby

Czytaj więcej...
Zamknij Menedżera preferencji plików cookie
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, aby usprawnić nawigację po stronie, analizować korzystanie z witryny i pomóc w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji
Niezbędne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do włączenia podstawowej funkcjonalności strony internetowej.
Wykonane przez Flinch 77
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.