European Union Funds

Pro-Project Henryk Kartaszyński realizuje projekt zatytułowany:

Rozwój PRO-PROJECT poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego i dostosowanie aktywów Firmy do wdrożenia nowych procesów wykorzystywanych w produkcji szeregu produktów własnych w celu wdrożenia własnych prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia nowego globalnego systemu PRO-CONTROL.Chmury online

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Operacja 3.7 Poprawa Konkurencyjności MŚP.

Całkowita wartość projektu: 3 446 192, 63 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2 855 813, 79 PLN

Finansowanie UE: 1 999 069, 64 PLN

Termin zakończenia projektu: 02.09.2019 — 31.12.2021

Przedmiotem projektu jest realizacja własnych prac badawczo-rozwojowych oraz nowego globalnego systemu chmurowego Pro-Control.online. Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku zakładu produkcyjnego firmy oraz dobudowie jego infrastruktury w celu dostosowania aktywów firmy do potrzeb realizacji własnych, wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych polegających na wprowadzeniu 2 innowacji procesowych w produkcji szeregu autorskich produktów oraz wprowadzeniu do oferty firmy nowej globalnej usługi Pro- cloud. Control.online, która jest innowacją produktową. Wyniki prac badawczo-rozwojowych dotyczą przede wszystkim opracowania nowej, innowacyjnej metody klejenia elementów z tworzyw sztucznych (komponentów szeregu produktów firmy) oraz opracowania unikalnej metody produkcji masek stosowanych w procesie rozpylania złotych krążków w fantomach do oceny kontrastu progowego w mammografii. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionej technologii możliwe będzie wytwarzanie ulepszonych produktów, które dzięki swojej jakości i precyzji oraz dokładności pomiaru, w połączeniu z nową wersją serwisu PRO-Control.online, zapewnią kompleksowe rozwiązania kontroli jakości urządzeń diagnostycznych niezrównane na rynku światowym i pozwolą na przeprowadzanie inspekcji z niezrównaną dotychczas łatwością i precyzją.

W ramach projektu planowane są następujące inwestycje:

 1. Rozbudowa budynku zakładu firmy o wyposażenie pomieszczeń
 2. Adaptacja pomieszczenia pod laboratorium rentgenowskie i zakup aparatu mammograficznego
 3. Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń: laser CO2, tokarka CNC, autoklaw, destylator, 2 plotery frezarskie CNC, aparatura mammograficzna, piaskarka, sprężarka z akcesoriami
 4. Zakup nowego globalnego systemu chmury Pro-Control.online

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez:

 • realizacja wyników własnych, wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych polegających na wprowadzeniu 2 innowacji procesowych w produkcji szeregu wyrobów własnych
 • wdrożenie nowego globalnego systemu chmury Pro-Control.online
 • rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy
 • modernizacja infrastruktury firmy w celu dostosowania aktywów firmy do potrzeb realizacji prac badawczo-rozwojowych
 • udoskonalenie szeregu autorskich produktów, które swoją jakością i precyzją wykonania oraz dokładnością pomiarową, w połączeniu z nową wersją usługi PRO-Control.online, będą stanowić kompleksowe rozwiązania kontroli jakości urządzeń diagnostycznych niezrównane na rynku światowym i pozwolą na przeprowadzanie kontroli z niezrównaną łatwością i precyzją

Szczegółowe cele:

 • optymalizacja i doskonalenie procesu produkcyjnego poprzez zakup zaawansowanego sprzętu produkcyjnego, co w połączeniu z posiadanym obecnie parkiem maszynowym zwiększy zdolności produkcyjne firmy
 • wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do obniżenia poziomu bezrobocia w powiecie chełmskim
 • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków w miejscu pracy, z uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko
 • znaczny wzrost sprzedaży związany z ulepszeniem szeregu autorskich produktów oraz rozszerzeniem oferty firmy
 • pozyskiwanie większej liczby klientów krajowych i zagranicznych
 • zwiększenie prestiżu na rynku światowym jako podmiot wdrażający innowacyjne rozwiązania
 • zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku światowym dzięki wprowadzeniu innowacji procesowych i produktowych
 • dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości, wyróżniających się wyjątkowością w skali globalnej
 • tworzenie marki Pro-Project jako nowoczesnej firmy, promującej kreatywne i innowacyjne rozwiązania, zdobywając nazwę niezrównanego lidera

Pro-Project Henryk Kartaszyński realizuje projekt zatytułowany:

Rozwój PRO-PROJECT poprzez wprowadzenie innowacyjnego fantomu Pro-CT mk II do kontroli jakości urządzeń tomograficznych

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Operacja 3.7 Poprawa Konkurencyjności MŚP.

Całkowita wartość projektu: 1 215 689,28 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 899 338,87 PLN

Finansowanie UE: 629 537,20 PLN

Termin zakończenia projektu: 01.01.2017 — 31.01.2019

Przedmiotem projektu jest wdrożenie własnych wyników badań i rozwoju Pro-Project, które pozwolą na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu - fantomu do kontroli jakości obrazowania tomografem komputerowym. Wyniki prac badawczo-rozwojowych dotyczą przede wszystkim rozwoju technologii wytwarzania substancji równoważnych tkance ludzkiej oraz projektowania struktury fantomowej Pro-CT mk II do kontroli jakości tomografów komputerowych z dedykowanym oprogramowaniem.

W ramach projektu firma zamierza zbudować stację transformatorową i uruchomić linię produkcyjną Phantom Pro-CT mk II. W celu uruchomienia linii produkcyjnej zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu - 3 plotery frezarskie CNC, maszynę do znakowania laserowego, linię produkcyjną materiałów ekwiwalentnych tkanek, precyzyjny mikroskop i narzędzia pomiarowe, precyzyjną walcownię oraz oprogramowanie do analizy obrazów uzyskanych z fantomów. Dzięki tym nakładom inwestycyjnym możliwe będzie realizowanie prac badawczo-rozwojowych.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez:

 1. wdrożenie wyników prac B+R, w wyniku czego zostanie uruchomiona nowoczesna linia produkcyjna, dzięki której na rynek zostanie wprowadzony phantom Pro-CT mk II do kontroli jakości urządzeń tomograficznych
 2. optymalizacja i doskonalenie procesu produkcyjnego poprzez zakup zaawansowanego sprzętu produkcyjnego, co w połączeniu z posiadanym obecnie parkiem maszynowym zwiększy zdolności produkcyjne firmy
 3. znacząca rozbudowa infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Szczegółowe cele:

 • wprowadzenie na rynek unikalnego produktu Pro-CT mk II
 • wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do obniżenia poziomu bezrobocia w powiecie chełmskim
 • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków w miejscu pracy, z uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko
 • znaczny wzrost sprzedaży związany z rozszerzeniem oferty firmy
 • zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
 • zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku światowym dzięki wprowadzeniu na rynek phantom Pro-CT mk II
 • zapewnienie stabilnego rozwoju firmy poprzez dywersyfikację źródeł dochodów
 • pozyskiwanie większej liczby klientów krajowych i zagranicznych
 • podniesienie swojego prestiżu na światowym rynku, jako podmiot wdrażający innowacyjne rozwiązania
 • dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości, wyróżniających się wyjątkowością i niepowtarzalnością w skali globalnej
 • wprowadzenie oprogramowania do przeprowadzania testów kontroli jakości tomografów komputerowych
 • tworzenie marki Pro-Project jako nowoczesnej firmy, promującej kreatywne i innowacyjne rozwiązania, zdobywając nazwę niezrównanego lidera
Zamknij Menedżera preferencji plików cookie
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, aby usprawnić nawigację po stronie, analizować korzystanie z witryny i pomóc w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji
Niezbędne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do włączenia podstawowej funkcjonalności strony internetowej.
Wykonane przez Flinch 77
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.