Polityka jakości

Okszów,
21/10/2021

Polityka Jakości naszej firmy zakłada ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych rozwiązań (sprzętu i oprogramowania) oraz świadczonych usług medycznych.

Politykę tę realizujemy poprzez działania w ramach wdrożonego i doskonalonego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymogami norm ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 przy równoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Jakość, w naszym rozumieniu, to pełne zadowolenie naszych Klientów z najwyższego poziomu produkowanych rozwiązań i świadczonych usług, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej ceny i spełnianiu wymagań prawnych, regulacyjnych i dobrowolnie przyjętych.

Główne cele prowadzonej polityki to:

 1. Dążenie do sprostania wymaganiom naszych Klientów oraz troska o ich zadowolenie z jakości oferowanych rozwiązań.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w firmie.
 3. Nieustanne doskonalenie naszych rozwiązań, tak, aby nasza firma kojarzyła się Klientom zawsze z wysoką jakością, niezawodnością, łatwością użytkowania oraz przewagą technologiczną.
 4. Skuteczne świadczenie usług dla branży medycznej, w sposób zapewniający Klientom możliwość bezpiecznego i zgodnego z prawem świadczenia usług na rzecz pacjentów.
 5. Profesjonalna współpraca z Dystrybutorami naszych produktów, skutkująca zadowoleniem odbiorców oraz sprzedażą przynoszącą satysfakcję.
 6. Ciągłe poszerzanie oferty produktowej oraz zdobywanie nowych międzynarodowych rynków zbytu.
 7. Konsekwentne spełnianie wymagań Klientów, wymagań prawnych, wymagań regulacyjnych oraz wymagań własnych i dobrowolnie przyjętych odnoszących się do działalności firmy, w tym związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy oraz bezpieczeństwem informacji.
 8. Systematyczne szkolenie pracowników i dążenie do podnoszenia ich kwalifikacji w celu lepszego spełnienia przez nich wymagań klientów.
 9. Zaangażowanie wszystkich Pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji poprzez konsultacje i współudział przy tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością.
 10. Zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom.
 11. Zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP, zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym, wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Polityka Jakości naszej firmy zakłada ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych rozwiązań (sprzęt oraz oprogramowanie) oraz świadczonych usług w branży medycznej.

W imieniu pracowników i własnym deklaruję doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania zgodnie z przyjętymi wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

mgr Henryk Kartaszyński
Członek Zarządu
Zamknij Menedżera preferencji plików cookie
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, aby usprawnić nawigację po stronie, analizować korzystanie z witryny i pomóc w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji
Niezbędne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do włączenia podstawowej funkcjonalności strony internetowej.
Wykonane przez Flinch 77
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.