Close iconSearch icon

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Niniejszym informujemy, iż w związku z uchyleniem w dn. 24 września 2022r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 884, z późń. zm.) oraz wejściem w życie w dn. 27 grudnia 2022 r. nowego  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759), nasze zestawy do testów podstawowych aparatów diagnostycznych zostały dostosowane do aktualnych wymogów prawnych.

Zmiany dotyczą w szczególności zestawów radiograficznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualna oferta na zestawy do testów podstawowych aparatów diagnostycznych.

No items found.
Share
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.