Close iconSearch icon

Zestaw Pro-MAM Digital CR


No items found.

Zestawy do wykonywania testów podstawowych w mammografii ucyfrowionej pośrednio (CR) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 884).

W skład zestawu Pro-MAM Digital CR wchodzą następujące elementy:

 • Pro-DigiMAM - fantom modułowy w rozmiarze 24x30 cm, zawierający:
  - moduł główny - zestaw płyt PMMA umożliwiających uzyskanie różnych kombinacji grubości od 5 do 70 mm
  - moduł oceny rozdzielczości zawierający: wzór do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od1,5 do 20,0 LP/mm (umieszczony w odległości 10 mm od krawędzi ściany klatki piersiowej, w kierunku równoległym i prostopadłym do ściany klatki piersiowej, pod kątem 2-50), wzór do oceny kontrastu (trzy obiekty o różnym kontraście), 8 obiektów niskiego kontrastu oraz wzór do oceny efektywnego pola promieniowania
  - moduł do oceny jakości obrazowania aparatów cyfrowych pełnego pola (ACR Full Field) zawierający woskową wkładkę z elementami imitującymi włókna, mikrozwapnienia i masy lite. Użyty z płytami z głównego modułu, symuluje uciśniętą pierś o grubości 42 mm oraz średniej gęstości odpowiadającej 50 % tkanki gruczołowej i 50 % tkanki tłuszczowej
  - moduł do oceny zniekształceń geometrycznych zawierający siatkę o liniach poziomych, pionowych i ukośnych (45º) i o oczku wielkości 10 mm
 • Pro-Mam Compress - urządzenie do pomiaru siły kompresji piersi
 • DIAGNOMATIC – oprogramowanie do oceny i archiwizacji testów wraz z serwerem i komunikacją DICOM (zawiera obrazy testowe TG18 - QC, SMPTE) – roczna subskrypcja w wersji PRO
 • szczegółowe filmiki instruktażowe dostępne w systemie Diagnomatic
 • eleganckie i wygodne opakowanie do przechowywania zestawu (walizka z dedykowaną pianką)

Cechy produktu:

 • zestaw jest zgodny z:
  - polską normą PN-EN 61223-3-2
  - międzynarodową normą IEC 61223-3-2
  - European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening
  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022 poz. 2759)
 • wyrób medyczny znakowany znakiem CE
 • dołączana jest deklaracja zgodności
Share
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.